Schoonmaakdiensten en hulpverlening

Soms komt iemand op een punt vast te zitten. Fysiek, mentaal of allebei. Dat kan komen door een traumatische gebeurtenis, verslavingsproblematiek, psychische problemen, schulden of een combinatie hiervan.

Dat weerspiegelt zich vaak ook in de woonruimte. Meestal is er een vangnet voor deze personen. Dan zorgen familie of vrienden dat de leefbaarheid wordt gewaarborgd. In dat geval kan er redelijk normaal worden geleefd, zonder dat er overlast bestaat voor buren.

Helaas is het werk soms teveel, of valt het vangnet deels of helemaal weg. Dan is de cliënt gebaat bij een samenwerking tussen diverse hulpverleners en instanties. U kunt hierbij denken aan:

  • Sociale teams van de gemeente
  • GGD
  • In geval van een huurwoning: Woningbouwvereniging of particuliere verhuurder
  • In geval van huisdieren: Dierenambulance
  • Professionele schoonmaak
  • Ontgeuren van de woonruimte door middel van specialistische apparatuur

NH Facilitair heeft zich gespecialiseerd in schoonmaak- en ontruimingswerkzaamheden in unieke, problematische situaties. Wij werken nauw samen met verschillende instanties, met zoveel mogelijk vaste contactpersonen, zodat er in een kleine, vertrouwelijke kring kan worden gewerkt aan verbetering. Want de cliënt is absoluut gebaat bij een vast aantal gezichten, waar hij of zij vertrouwen in krijgt alvorens er ingrijpende veranderingen plaats gaan vinden.

Het heeft namelijk geen zin om simpelweg een woning schoon te maken en dan de deur dicht te trekken. De bewoner blijft dan achter met dezelfde gewoontes als voorheen. De woning zal in dat geval binnen enkele weken tot maanden in de oude (onleefbare) staat zijn teruggebracht.

Ons streven is, waar mogelijk, samen met de cliënt en de hulpverlening toe te werken naar een constructieve oplossing, waarbij ook een zorgtraject in de toekomst wordt meegenomen. Zo proberen wij samen te voorkomen dat de cliënt vervalt in de oude leefstijl. 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u altijd even bellen naar 06-13908748 of gebruik maken van het contactformulier. U kunt ook een kijkje nemen in ons portfolio om een idee te krijgen van onze eerdere ervaringen.